Bomen voor Koeien draait om de aanschaf van certificaten. Elk certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk.

Daarbij gelden de volgende vijf regels:
– bomen en struiken van inheemse herkomst;
– passend in het landschap;
– deels aanplant van jong ‘bosplantsoen’, deels oudere boompjes;
– per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
– aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor het grazende vee opleveren.

De aanplant gebeurt in goed overleg met boeren. Deze boeren stellen zich garant voor goed, meerjarig onderhoud van alle aangeplante boompjes op hun land, zodat het grazend vee er ook echt, vele jaren, wat aan heeft.

Daarnaast proberen wij ook in de media aandacht te genereren voor het belang van een dier- en klimaatvriendelijke landbouw.

Kijk hier voor het verslag van de aanplant in 2022/2023.